Jdi na obsah Jdi na menu
 


Starostlivosť

 

Osobná i odborná starostlivosť sa podceňuje a ignoruje až do takej miery, že postupnou devastáciou dochádza k fyzickej likvidácii klavírov.
 
Realitou je veľké množstvo nevzhľadných, zanedbaných a neodbornou údržbou znetvorených klavírov. Bez hanby a sebakritiky dokážu klavíry v dysfunkčnom stave využívať na hudobných školách všetkých stupňov a dokonca v niektorých kultúrnych zariadeniach aj na koncerty. Výnimkou nie je veľké percento klavírov v osobnom vlastníctve.
 
Bez ohľadu na využitie klavíra je jeho vzhľad a úroveň technického stavu vizitkou vzťahu majiteľa k hodnotám remeselne – umeleckého diela. Dvojnásobne to platí o profesionálnych koncertných inštitúciách.
 
Niektoré značkové koncertné krídla na významných koncertných pódiách môžu mať nevyčísliteľnú kultúrnu a morálnu hodnotu.
 

Klavír je úžitková vec

Rôznymi vplyvmi môže dôjsť k poruchám. Je to veľmi zložitý stroj vyrobený z drevených, kovových, kožených, textilných a iných materiálov. Aj malá porucha v klavíri sa môže stať pre klaviristu veľmi frustrujúcim zážitkom.
  • Nedávajte na klavír žiadne veci!
  • Nepodceňujte význam odbornej údřžby!
  • Udržiavajte vyhovujúcu ekológiu prostrdia!
  • Venujte dostatočnú pozornosť výberu odborníka!
  • Vyhnite sa častým a prudkým klimatickjým zmenám!
  • Nedovoľte manipulovať s klavírom nepovolaným osobám!
  • Neinvestujte do lacných služieb samozvaných "odborníkov"!
  • Nedovoľte zasahovať nepovolaným osobám do vnútra klavíra!
  • Neodkladne dajte opraviť každú zistenú chybu vo funkčnosti klavíra!

Nepremiestňujte klavír často a bez odbornej asistencie!

Predídete tak vážnym poškodeniam povrchu skrine. Neprimerané otrasy sú príčinou akustických a funkčných porúch klavíra.
  

Neskladujte v blízkosti klavíra objemné a ťažké predmety!

Pri neopatrnej manipulácii môžu poškodiť povrch skrine, ale i vnútorné zariadenie.

Nedávajte na klavír žiadne veci!

Hudobné nástroje, kvetináče, vázičky, sošky, knihy, kytice. Ani vtedy, keď je klavír zakrytý povlakom.